Perşembe, 09 Ekim 2014 05:07

Tarihte önemli günler

Yazan
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

OCAK AYI

1 Ocak    Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ayrıldı (1993).
1 Ocak    Takvim ve saatte yapılan değişiklik yürürlüğe girdi (1926).
1 Ocak    Küba'da Fidel Castro'nun Zaferi (1959).
1 Ocak    İngiltere'nin, AET'ye resmen katılışı (1973).
1 Ocak    Yunanistan'ın AET'nin 10. üyesi oluşu (1981).


1 Ocak    Çin'de binlerce öğrencinin Tianenman Meydanı'nda yürümesi (1987).
1 Ocak    ABD, Kanada ve Meksika arasındaki gümrük duvarlarının ortadan kaldırılmasını öngören "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi� (NAFTA) yürürlüğe girdi (1994).


1 Ocak    Yeni Türk Lirası�na (YTL) geçiş. Vergi sisteminde pek çok değişiklik içeren vergi kanunlarının Yeni Türk Lirası�na (YTL) uyumu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun, Resmi Gazete�de yayımlandı (2005).
2 Ocak    Güney Afrikalı Dr. Christian Barnard'ın, ilk defa insandan insana kalp naklini başarması (1968).
2 Ocak    Kanuni'nin Rodos'u fethi (1523).
2 Ocak    8 Mart 1961'de kurulan Basın İlan Kurumu Kuruluş Yasası çıkartıldı (1961).
3 Ocak    Küba ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin kopması (1961).
4 Ocak    Osmanlı - İsveç Savunma Antlaşması'nın imzalanması (1740).
4 Ocak    Hastalık sigortasının kabulü (1950).
5 Ocak    Osmanlı - İngiltere arasında Çanakkale (Kal'ayı Sultaniyye) Antlaşması'nın imzalanması (1809).
6 Ocak    Eski Dışişleri bakanlarından Tevfik Rüştü Aras'ın ölümü (1972).
6 Ocak    4. Mehmet'in Edirne'de ölümü; yerine 2. Süleyman'ın tahta çıkışı (1693).
6 Ocak    İngiltere�nin, Çin Halk Cumhuriyeti�ni resmen tanıması (1950).
7 Ocak    Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın ölümü (1858).
7 Ocak    Demokrat Parti kuruldu (1946).
8 Ocak    Hirfanlı Barajı'nın hizmete girişi (1960).
9 Ocak    4. Murat'ın tahta çıkışı (1640).
9 Ocak    Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretime başladı (1936).
9 Ocak    Osmanlı Hükümeti`nin, Kırım'ın işgalini resmen kabul ettiğini içeren belgeyi Rus Elçisi Bolgokof'a vermesi (1784).
10 Ocak    Osmanlı Devleti ile Rusya arasında "Yaş Barış" Antlaşması'nın imzalanması (1792).
10 Ocak    Teşrinievvel, Teşrinisani, Kanunuevvel ve Kanunusani aylarının isimlerinin; Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak'a çevrilmesi (1945).
10 Ocak    1. İnönü Zaferi (1921).
10 Ocak    Türkiye'nin 3. Uydusu Türksat 2A, Güney Amerika'nın Fransız Guyanası'nda Bulunan Kourou Üssü'nden, Arien füzesiyle uzaya fırlatıldı (2001).
11 Ocak    Hz. Muhammed'in Mekke'yi Fethi (630).
11 Ocak    Yüzbaşı Mustafa Kemal'in, Harp Akademisi'nden mezun oluşu (1905).
12 Ocak    Mareşal Fevzi Çakmak'ın emekliye ayrılması (1944).
12 Ocak    Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son toplantısı (1920).
13 Ocak    Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın kuruluşu (1986).
14 Ocak    Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölümü (1923).
14 Ocak    Milli mücadele kahramanlarından Orgeneral Asım Gündüz'ün ölümü (1970).
15 Ocak    İsrail Askerlerinin Mescid-i Aksa'yı basması (1988).
16 Ocak    3. Sultan Murat'ın ölümü; 3. Mehmet'in tahta çıkması (1595).
16 Ocak    İran'da Devrim; Humeyni'nin dönüşü ve Şah'ın kaçışı (1979).
17 Ocak    Körfez Savaşı'nın başlangıcı (1991).
17 Ocak    Ankara'da ekmek vesikaya bağlandı (1942).
18 Ocak    Çırağan Sarayı yangını (1910).
20 Ocak    İlk Teşkilatı Esasiye Kanunu (ANAYASA)'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi (1921).
20 Ocak    Darülaceze'nin kuruluşu (1895).
21 Ocak    İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun kuruluşu (1946).
21 Ocak    Padişah 3. Mustafa'nın ölümü; 1. Abdülhamit'in tahta çıkışı (1774).
21 Ocak    Rodos'un fethi (1522).
22 Ocak    Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi)'nin açılışı (1842).
22 Ocak    Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye seferi (1517).
22 Ocak    Çin'de Mao Tse Tung'un, Kızıl Ordu'yla Pekin'e girişi (1949).
23 Ocak    İttihatçıların Babıali baskını (1913).
23 Ocak    Vietnam'da barış (1973).
24 Ocak    Yirminci yüzyıla damgasını vuran Churchill'in ölümü (1965).
25 Ocak    Sırp Sındığı zaferi (1364).
25 Ocak    İdi Amin'in Uganda'da darbeyle iktidara gelişi (1971).
26 Ocak    General Kazım Karabekir'in ölümü (1948).
26 Ocak    Karlofça Barış Antlaşması'nın imzalanması (1699).
26 Ocak    John Baird tarafından televizyonun icadı (1926).
27 Ocak    Osmanlı Devleti�nin kuruluşu (1299).
27 Ocak    Hatay Antlaşması'nın imzalanması (1937).
27 Ocak    Fransa'nın, Çin Halk Cumhuriyeti�ni resmen tanıması (1964).
28 Ocak    Mülkiye Mektebi'nin açılışı (1854).
28 Ocak    Uzay Mekiği Challanger'in havada infilak edişi, ABD' nin uzay programlarının büyük sekteye uğraması (1986).
29 Ocak    Atatürk'ün, Latife Hanım ile evlenmeleri (1923).
29 Ocak    18 Ocak�ta, Fransa Parlamentosu�nun kabul ettiği sözde ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısı, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından onaylandı (2001).
30 Ocak    Hindistan'ın kurucusu Mahatma Gandi'nin öldürülmesi (1948).
31 Ocak    Türk Eğitim Derneği'nin (TED) kuruluşu (1928).
31 Ocak    Suriye-Mısır birleşmesi (1958).
31 Ocak    Türkiye'de ilk kez, Mehmet Bin Mustafa (Vanlı)'nın kaleme aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) adlı sözlüğün basılması (1729).

 

ŞUBAT AYI

1 Şubat    Sinemanın icadı (1895).
1 Şubat    Ayasofya Camii'nin müze oluşu (1935).
2 Şubat    İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu'nun Kütahya'ya kadar ilerlemesi (1833).
3 Şubat    Kıbrıs Türk Havayolları'nın Türkiye-Kıbrıs seferine başlaması (1975).
3 Şubat    İlk uzay gemisinin Ay'a inişi (1966).
3 Şubat    Yaser Arafat'ın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) liderliğine getirilişi (1969).
3 Şubat    II. Murat'ın ölümü (1451).
4 Şubat    Balkan Paktı�nın imzalanması (1934).
5 Şubat    Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa)�nın ikinci maddesinde değişiklik yapılarak Altı Ok�un Konulması: �Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. Başkenti Ankara Şehridir� (1937).
7 Şubat    Türk Kadınlar Birliği'nin kurulması (1924).
7 Şubat    Sultan II. Ahmet'in ölümü ve yeğeni (IV. Mehmet'in Oğlu) Şehzade Mustafa'nın Osmanlı Hükümdarı olarak tahta çıkması (1695).
7 Şubat    Sultan 4. Murat'ın ölümü (1640).
9 Şubat    Avusturya'nın Osmanlı Devleti�ne savaş ilan etmesi (1788).
10 Şubat    Sultan 2. Abdülhamit'in ölümü (1918).
11 Şubat    Adalet Partisi kuruldu (1961).
12 Şubat    Yeni Türkiye Partisi kuruldu (1961).
12 Şubat    Türkiye Emekçi Partisi kuruldu (1975).
13 Şubat    Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşu (1975).
14 Şubat    Telefonun icadı (1876).
14 Şubat    Yeni Balkan Paktı Ankara'da imzalandı (1953).
15 Şubat    İzmir Eski Eserler Müzesi'nin açılışı (1927).
15 Şubat    Küresel ısınmaya karşı �Uluslararası Kyoto İklim Sözleşmesi� yürürlüğe girdi. 1997 Aralık ayında Japonya�nın Kyoto kentinde oluşturulan ve 187 ülke tarafından imzalanan �BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi�ne ilişkin protokole göre, ülkelerin sera gazı emisyonlarının indirilmesi hedefleniyor (2005).
16 Şubat    Türk Hava Kurumu'nun kuruluşu (1925).
16 Şubat    SSCB'nin desteği ile Kuzey Kore'de "Halk Cumhuriyeti" nin kuruluşu (1948).
16 Şubat    Ankara Şehremaneti Kanunu TBMM'de kabul edildi (1924).
16 Şubat    Terör örgütü PKK�nın elebaşı Abdullah Öcalan, Kenya`nın başkenti Nairobi`de yakalanarak Türkiye`ye getirildi (1999).
17 Şubat    �Türk Medeni Kanunu�nun Türkiye Büyük Millet Meclisi�nde kabulü (1926).
18 Şubat    7. Osmanlı Padişahı (II. Mehmet) Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçmesi (1451).
18 Şubat    Türkiye'nin NATO'ya girişi (1952).
18 Şubat    Petrol Ofisi'nin kuruluşu (1940).
18 Şubat    Yunanistan'ın NATO'ya girişi (1952).
19 Şubat    Kıbrıs'ın bağımsızlığına ilişkin Türk - Yunan konferansı (1959).
20 Şubat    Genç Osman'ın katli (1622).
20 Şubat    Boğaziçi Köprüsü'nün temel atma töreni (1970).
20 Şubat    İşçi Sendikaları'nın kuruluşu (1947).
20 Şubat    Güney Afrika Devlet Başkanı F.W. Klerk, ilk kez siyahların da görev aldığı kabineyi açıkladı (1993).
21 Şubat    Ankara Hükümeti'nin Londra Konferansı'na katılışı (1920).
22 Şubat    Menemen'in işgali (1919).
22 Şubat    Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları hükümet darbesine kalkıştılar. Olay kısa sürede bastırıldı. Katılan subaylar emekli edildi (1962).
24 Şubat    Fransa'da geçici bir hükümet kurularak II. Cumhuriyet'in ilan edilmesi (1848).
24 Şubat    Napolyon Bonapart'ın Gazze'yi işgali ve Akka'yı kuşatması (1798).
24 Şubat    Şehzade Cem'in ölümü (1495).
24 Şubat    Türkiye-Irak arasında "Bağdat Paktı"nın imzalanması (CENTO), daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci olarak katıldı (1955).
25 Şubat    Rusların Osmanlılar'a karşı savaş ilan etmesi (1711).
25 Şubat    Çoruh ilimizin "Artvin" adını alışı (1950).
25 Şubat    Varşova Paktı'nın feshi (1991).
26 Şubat    II. Osman'ın saltanat tahtına çıkması (1618).
28 Şubat    Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi (1856).
28 Şubat    Atatürk'ün İstanbul'un fahri hemşehrisi oluşu (1927).
28 Şubat    İstiklâl Marşı bestecisi Zeki Üngör'ün ölümü (1958).
28 Şubat    İsveç Başbakanı Olof Palme`ye suikast (1986).
28 Şubat    Körfez'de ateşkes ilanı (1991).
28 Şubat    NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi (1994).

MART AYI

1 Mart    Türk-Afgan Dostluk Antlaşması'nın imzalanması (1921).
3 Mart    Hilafet'in kaldırılması (1924).
3 Mart    Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi (1924).
3 Mart    Türk-Alman Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı (1924).
3 Mart    Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu (1924).
3 Mart    Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu (1924).
4 Mart    Ankara Radyosu'nun yayına başlaması (1934).
4 Mart    Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'a uluslararası kuvvet gönderme kararı (1964).
5 Mart    Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin kuruluşu (1920).
5 Mart    Genelkurmay Başkanlığı hükümetten ayrıldı (1924).
5 Mart    İsmet Paşa yeni hükümeti kurdu (1924).
6 Mart    Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki "Gümrük Birliği Anlaşması"nın imzalanması (1995).
7 Mart    De Gualle'in, Fransa'nın, NATO�dan çekilişini açıklaması (1966).
7 Mart    Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu (1954).
8 Mart    Yıldırım Bayezit'in Akşehir'de ölümü (1403).
8 Mart    Antep'e, TBMM'ce, "GAZİ" unvanının verilişi (1921).
10 Mart    Telefonun icadı ve ilk denemesinin yapılması (1876)
12 Mart    İngiltere ve Fransa'nın, Ruslara karşı Osmanlı Devleti ile bir ittifak antlaşması imza etmeleri (1854).
12 Mart    Mehmet Akif (Ersoy)'in şiirinin, TBMM'de İstiklâl Marşı olarak kabul edilmesi (1921).
12 Mart    Türk Silahlı Kuvvetleri bir muhtıra verdi (1971).
13 Mart    Selanik'in fethi (1430).
15 Mart    Talat Paşa'nın katli (1921).
16 Mart    İstanbul'un İtilaf Devletleri ordularınca işgali (1920).
16 Mart    Öğretmen Okullarının kuruluşu (1948).
17 Mart    Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Lüksemburg Dışişleri Bakanları arasında ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliği ile kollektif bir savunmayı öngören 50 yıl süreli "Brüksel Anlaşması"nın imzalanması (1948).
18 Mart    Çanakkale Zaferi (1915).
19 Mart    Osmanlı Hükümeti�nin, "Süveyş Kanalı� nın açılması hususunda resmen izin vermesi (1866).
19 Mart    I. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılışı (1877).
19 Mart    Willi Brandt İle Willi Stoph'un biraraya gelerek iki Almanya arasında ilk üst düzey görüşmesini gerçekleştirmeleri (1970).
19 Mart    Ankara'da bir meclis toplanması amacıyla, Mustafa Kemal'in acele seçim yapılması için vilayetlere, livalara ve kolordu kumandanlıklarına genelge yayınlaması (1920).
19 Mart    ABD ve beraberindeki koalisyon kuvvetleri, �Irak�a Özgürlük� adlı operasyona başladı (2003).
21 Mart    İran'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması (1590).
21 Mart    Falih Rıfkı Atay`ın ölümü (1971).
21 Mart    Aşık Veysel`in ölümü (1973).
22 Mart    Londra'daki Avrupa devletleri elçilerinin, konferans düzenleyip Yunan Devleti'nin kurulmasını içeren bir protokol imzalamaları (1829).
22 Mart    Atatürk�ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, İstanbul�da yaşamını yitirdi (2001).
23 Mart    Uranüs Gezegeni'nin keşfi (1781).
24 Mart    NATO Kuvvetleri, Kosova`daki Sırp saldırılarının devam etmesi ve Batı Temas Grubu`nun anlaşma taslağını kabul etmemeleri nedeniyle, Yugoslavya`ya karşı hava harekatı başlattı (1999).
24 Mart    Kırgızistan�ın güney bölgelerinde devlet başkanı Askar Akayev�in istifası talebiyle ayaklanan muhalifler, başkent Bişkek�teki devlet başkanlığı sarayını basarak denetimi ele geçirdi. Meclis, muhalif milletvekili İçenbay Kadirbekov�u vekaleten devlet başkanlığına atadı. Başbakanlığa ise Kurmanbek Bakiyev getirildi (2005).
25 Mart    Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) ve Avrupa Atom Enerjisi Komisyonu (EURATOM)'un kurulmasını öngören Roma Anlaşması'nın imzalanması (1957).
25 Mart    Türk Ocakları'nın kuruluşu (1912).
26 Mart    Bangladeş'in bağımsızlığını ilan etmesiyle Doğu Pakistan'da iç savaşın başlaması (1971).
26 Mart    Mısır-İsrail barış anlaşması (1979).
26 Mart    Suudi Arabistan Kralı Faysal'ın, bir suikast sonucu öldürülüşü (1975).
29 Mart    Osmanlılar�ın Selanik ve İyonya'yı fethi (1430).
29 Mart    Türk çocuklarının, ilk eğitimlerini Türk okullarında yapmalarını mecbur kılan kanunun kabulü (1931).
29 Mart    Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya NATO�ya üye oldu (2004).
30 Mart    Fatih Sultan Mehmet'in doğumu (1430).
31 Mart    II. İnönü Zaferi (1921).

NİSAN AYI

2 Nisan    Halide Edip, Dr. Adnan Adıvar, Yunus Nadi ve bir çok mebus ve aydının gizlice Ankara'ya gelişi (1920).
3 Nisan    Karabük Demir-Çelik Fabrikası'nın açılışı (1937).
4 Nisan    Washington'da ABD, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, Fransa, Portekiz, İzlanda ve İtalya arasında imzalanan bir anlaşmayla, Kuzey Atlantik Paktı (NATO)' nun kurulması (1949).
5 Nisan    Fatih Sultan Mehmet'in donanmasının İstanbul sularına gelişi (1453).
6 Nisan    Mustafa Kemal'in, Ankara'da, Anadolu Ajansı'nın kurulmasına ilişkin bir bildiri yayınlaması (1920).
6 Nisan    Türkiye'nin 6. cumhurbaşkanlığına Emekli Oramiral Fahri Korutürk'ün seçilişi (1973).
6 Nisan    Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak bir roket saldırısı sonucu düştü. Suikastın ardından, her iki ülkede yaşayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan savaş, yaklaşık bir milyon insanın katledilmesiyle sonuçlandı (1994).
7 Nisan    Kızılay Kan Merkezi'nin açılışı (1957).
7 Nisan    Sultan I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (1789).
7 Nisan    Milletlerarası Sağlık Teşkilatı'nın kuruluşu (1956).
8 Nisan    Avrupa Devletlerinin, kurulan bağımsız Yunan Devleti'nin onaylanmasını Osmanlı Devleti`nden istemeleri (1830).
8 Nisan    Şer'iye Mahkemeleri'nin lağvedilmesi (1924).
9 Nisan    Mimar Sinan'ın ölümü (1588).
10 Nisan    Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşu (1845).
10 Nisan    Mareşal Fevzi Çakmak'ın ölümü (1950).
12 Nisan    İlk Uzay Mekiği Colombia'nın fırlatılışı (1981).
12 Nisan    Ateşkes Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi ve Körfez Savaşı'nın resmen sona ermesi (1991).
14 Nisan    I. İmar Kongresi toplandı (1953).
15 Nisan    Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşu (1931).
15 Nisan    Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi (1994).
16 Nisan    İnsanoğlunun 5. ay yolculuğu "Apollo 16" uzay aracı ile başladı (1972).
17 Nisan    Çanakkale Anıtı'nın temelinin atılışı (1954).
17 Nisan    Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Adaları'nı fethi (1453).
17 Nisan    Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü (1993).
17 Nisan    KKTC�de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mehmet Ali Talat kazandı (2005).
18 Nisan    Körfez'de İran-ABD çatışması (1988).
19 Nisan    Hindistan'da Kongre Partisi'nin, ükenin, Hindistan ve Pakistan olarak iki ayrı devlete bölünmesini kabul edişi (1947).
20 Nisan    1924 Anayasası kabul edildi (1924).
23 Nisan    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı (1920).
24 Nisan    Osmanlı Hükümeti'nin, Yunan Devleti�nin kurulması hususunda hazırlanan protokolü imzalayıp, Yunan Devleti�nin varlığını resmen kabul etmesi (1830).
24 Nisan    I. Selim'in tahta çıkışı (1512).
24 Nisan    Mustafa Kemal'in, Büyük Millet Meclisi Reisliği'ne seçilmesi (1920).
24 Nisan    Kıbrıs Adası�nın yeniden birleştirilmesine ilişkin referandum yapıldı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu�ndan alınan bilgiye göre; seçmenlerin yüzde 64.91�inin Annan Planı�na �Evet�, yüzde 35.09�unun da �Hayır� dediği belirlendi. GKRK�nin ise, yüzde 75.83�ünün �Hayır�, yüzde 24.17�sinin de �Evet� oyu kullandığı belirtildi (2004).
25 Nisan    Anayasa Mahkemesi kuruldu (1962).
26 Nisan    Yüksek Seçim Kurulu kuruldu (1961).
26 Nisan    Güney Afrika'da ilk çok ırklı seçimler yapıldı. Seçimlerin galibi, oyların yüzde 62'sini toplayan siyahi lider Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi oldu (1994).
27 Nisan    İkinci Çubuk Barajı hizmete açıldı (1964).
28 Nisan    Hilal-i Ahmer adının "Kızılay"'a çevrilişi (1915).
29 Nisan    Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kuruldu (1969).
30 Nisan    Atatürk'ün Ordu Müfettişliği'ne getirilişi (1919).
30 Nisan    Adolf Hitler'in intihar edişi (1945).
30 Nisan    Saygon'un düşüşü, Vietnam Savaşı'nın sona ermesi (1975).

MAYIS AYI

1 Mayıs    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu (1964)
1 Mayıs    Bingöl�de deprem meydana geldi. Depremde 176 kişi öldü, 522 kişi de yaralandı (2003).
3 Mayıs    7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in ölümü (1481).
4 Mayıs    Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler'e özerklik verilmesini öngören anlaşmaya imza attılar (1994).
5 Mayıs    Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği (Gazi Çiftliği)'nin kuruluş çalışmaları başladı (1925).
5 Mayıs    Avrupa Konseyi'nin kuruluşu (1949).
5 Mayıs    TBMM'nin ilk toplantısı (1920).
5 Mayıs    Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu�nda yapılan 3. tur oylamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti�nin 10. cumhurbaşkanı seçildi (2000).
7 Mayıs    Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması'nın imzalanması (1830).
8 Mayıs    Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün kuruluşu (1952).
8 Mayıs    2. Dünya Savaşı'nın sonu (1945).
9 Mayıs    Devlet İstatistik Enstitüsü'nün kuruluşu (1926).
10 Mayıs    Danıştay'ın kuruluşu (1868).
10 Mayıs    Cezzar Ahmet Paşa'nın, Akka'da, Napolyon'a karşı zaferi (1799).
10 Mayıs    Nelson Mandela, Güney Afrika'nın ilk siyahi lideri oldu (1994).
13 Mayıs    Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu Mehmet Bey�in; �Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçe�den başka dil kullanılmayacaktır.� Fermanının yayımlanması (1277).
13 Mayıs    Ağca'nın, Roma'da, Papa'ya yönelik suikasti (1981).
14 Mayıs    Mektebi Şahane-i Tıbbiye'nin açılması (1839).
14 Mayıs    Türkiye'de ilk demokratik seçimlerin yapılması (1950).
14 Mayıs    Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği arasında Varşova Paktı'nın kuruluşu (1955).
15 Mayıs    İzmir'in işgali (1919).
16 Mayıs    Atatürk'ün, Samsun'a gitmek üzere Bandırma vapuru ile İstanbul'dan yola çıkışı (1919).
16 Mayıs    Türkiye�nin 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu�nda ant içerek görevine başladı (2000).
19 Mayıs    Mustafa Kemal'in Samsun'da Anadolu toprağına ayak basması ve milli mücadelenin başlangıcı (1919).
20 Mayıs    II. Bayezit'in tahta geçmesi (1481).
20 Mayıs    Sultan II. Osman'ın öldürülmesi (1622).
21 Mayıs    Albay Talat Aydemir'in ikinci darbe girişimi, Ankara'da sıkıyönetim ilan edildi (1963).
21 Mayıs    Defterhane-iş Amire Kalemi (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)nin kuruluşu (1847).
24 Mayıs    Bulgaristan zulmünden zorunlu Türk göçü (1989).
25 Mayıs    I. Türk Basın Kongresi toplandı (1935).
26 Mayıs    II. Bayezit'in ölümü (1512).
26 Mayıs    Atatürk'ün, Ankara'dan son ayrılışı(1938).
27 Mayıs    Ordu yönetime el koydu (1960).
28 Mayıs    Sayıştay'ın kuruluşu (1862)
28 Mayıs    Cemal Gürsel'in devlet başkanı oluşu (1960).
29 Mayıs    Kabakçı Mustafa ayaklanmasında asilerin, Şehzade Mustafa ve Mahmut'un kendilerine teslimini istemeleri. Sultan III. Selim'in tahtan indirilip IV. Mustafa'nın tahta çıkartılması (1807).
29 Mayıs    İstanbul'un fethi (1453).
30 Mayıs    Osmanlıların Fransa ile bir imtiyaz (kapitülasyon) antlaşması yapmaları (1740).
31 Mayıs    Fransızlarla, Ankara Hükümeti'nin anlaşma yapması (1920).
31 Mayıs    Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kraliyeti arasında dostluk antlaşması imzalandı (1924).

HAZİRAN AYI

1 Haziran    Türk Hava Kuvvetleri�nin kuruluşu (1911).
1 Haziran    TEKEL Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu (1932).
3 Haziran    Gelir Vergisi Kanunu'nun kabulü (1949).
3 Haziran    Humeyni'nin ölümü (1989).
3 Haziran    Pekin'in; Tienanmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye askeri müdahalede bulunması, 2 bin civarındaki öğrencinin hayatını kaybetmesi (1989).
3 Haziran    Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun doğuşu (1955).
4 Haziran    Orman Genel Müdürlüğü kuruldu (1937).
5 Haziran    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kuruldu (1936).
5 Haziran    Hükümetin Kıbrıs'a müdahale kararı üzerine ABD Başkanı Johnson, müdahalede ABD yardımından silahların kullanılamıyacağını belirten bir mektup gönderdi (1964).
5 Haziran    Amerikan Savunma Bakanı General George C. Marshall'ın "Marshall Planı"nı açıklaması (1947).
6 Haziran    İhtiyarlık Sigortası'nın kabulü (1949).
7 Haziran    Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu (1920).
7 Haziran    Süleymaniye Camii'nin ibadete açılışı (1557).
8 Haziran    T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu (1949).
9 Haziran    Başbakan İsmet İnönü, Johnson'un mektubunu yanıtladı (1964).
9 Haziran    Anıtkabir için açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın projeleri birinci oldu (1942).
9 Haziran    Kıbrıs'ta, Türk Anayasası'nın 230 oya karşı, 37.502 oyla kabulü (1975).
9 Haziran    Ulusal Deprem Konseyi kuruldu (2000).
10 Haziran    İtalya'da krallığın sona erip, cumhuriyetin ilan edilmesi (1946).
11 Haziran    Kızılay'ın kuruluşu (1868).
13 Haziran    Fikir İşçileri Kanunu'nun kabulü (1952).
13 Haziran    Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan DYP Genel Başkanlığı'na Tansu Çiller seçildi (1993).
14 Haziran    Etibank Genel Müdürlüğü kuruldu (1935).
14 Haziran    Jandarma Teşkilatı�nın kuruluşu (1839).
15 Haziran    Darüşşafaka'nın kuruluşu (1873).
16 Haziran    Barbaros'un Haçlı Donanması'na karşı zaferi (1535).
18 Haziran    Türk - Alman dostluk ve saldırmazlık anlaşması (1941).
18 Haziran    Viyana'da, Carter ile Brejnev'in SALT II Anlaşması'nı imzalamaları (1979).
19 Haziran    NATO üyesi ülkelerin askeri kuvvetlerinin statüsü konusunda bir anlaşma imzalamaları (1951).
20 Haziran    Bayezit-Cem Arasında Yenişehir Savaşı (1481).
20 Haziran    Çerkez Ethem kuvvetlerinin Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıkması (1920).
21 Haziran    Soyadı Kanunu'nun kabulü (1934).
22 Haziran    Mustafa Kemal Paşa�nın, Amasya�dan, Anadolu�da mülki ve askeri makamlara tamimi (1919).
22 Haziran    Toplu Yunan Saldırısının başlaması (1920).
22 Haziran    Kazım (Karabekir) Paşa, İzmir Suikastı sanığı olarak tutuklandı (1926).
23 Haziran    Hatay'ın Anavatan'a ilhakına ait antlaşma Ankara'da imzalandı (1939).
24 Haziran    Gazeteci Hakkı Tarık Us'un ölümü (1958).
24 Haziran    İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu'nun Osmanlı Ordusu'nu Nizip yörelerinde ağır bir bozguna uğratması (1839).
25 Haziran    Sultan Abdülmecit'in ölümü (1861).
25 Haziran    Tansu Çiller'in Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olarak oluşturduğu 50. Hükümet, cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı (1993).
25 Haziran    Kore Savaşı'nın başlaması (1950).
28 Haziran    Türk Kara Kuvvetleri�nin kuruluşu (MÖ. 209).
29 Haziran    Balkan Savaşı'nın başlaması (1913).
29 Haziran    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu (1938).
29 Haziran    A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası Finalleri�nde Güney Kore�yi 3-2 yenerek üçüncü oldu (2002).
30 Haziran    Cenevre'de Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (START)' nin başlatılması (1982).

TEMMUZ AYI

1 Temmuz    III. Ahmet'in ölümü (1736).
1 Temmuz    Sultan II. Mahmut'un ölümü; Sultan Abdülmecit'in tahta çıkarılması (1839).
1 Temmuz    Kabotaj Kanunu kabul edildi (1926).
1 Temmuz    Komünist Parti'nin Gorbaçov'un perestroika politikasını onaylaması (1988).
1 Temmuz    Türk Ordularının Viyana'ya taarruzu (1683).
1 Temmuz    Napolyon'un Mısır'ı işgali (1798).
1 Temmuz    FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın 27 yıllık sürgünü sona erdi. Arafat, Filistin topraklarına ilk kez ayak basarak Gazze'ye gitti (1994).
2 Temmuz    Mustafa Kemal'in Yunanlılara karşı savaşa davet bildirisinin mecliste okunması (1920).
2 Temmuz    Yunanistan Türkiye'ye harp ilan etti (1917).
2 Temmuz    Türk Tarih Kurumu birinci kongresi (1932).
4 Temmuz    Sultan Reşat'ın ölümü (1917).
4 Temmuz    Barboros Hayrettin Paşa'nın ölümü (1549).
4 Temmuz    Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, sabah evinden işine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti (1994).
5 Temmuz    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu (1939).
5 Temmuz    Türkiye'nin 50. ve ilk kadın başbakanının oluşturduğu SHP-DYP Koalisyon Hükümeti TBMM'den güvenoyu aldı (1993).
5 Temmuz    Pakistan'da askeri darbe; General Ziya Ül Hak'ın, Zülfikar Ali Butto'yu devirmesi (1977).
6 Temmuz    Mukaddes Emanetler'in, Yavuz Sultan Selim'e teslimi (1517).
6 Temmuz    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu (6.7.1965-No:644) kabul edildi (1965).
7 Temmuz    Kuzey ve Güney Yemen arasında iki aydır süren savaş, Kuzeylilerin, Güney'i yenmesiyle sonuçlandı (1994).
8 Temmuz    Anayasa'nın 133. maddesinin değişikliği, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylelikle özel radyo ile televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı (1993).
9 Temmuz    Kurucu Meclis'ce hazırlanan 1961 Anayasası için halk oylaması yapıldı (1961).
9 Temmuz    Şükrü Saracoğlu'nun başbakan oluşu (1942).
11 Temmuz    İngilizler'in Mısır'ı işgali (1882).
12 Temmuz    Türk Dil Kurumu'nun kurulması (1932).
13 Temmuz    Siyasi Partiler Kanunu kabul edildi (1965).
13 Temmuz    Kültür Bakanlığı kuruldu (1971).
13 Temmuz    Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında "Berlin Muahedesi"nin imzalanması (1878).
14 Temmuz    Uyuşmazlık Mahkemesi kuruldu (1945).
15 Temmuz    Haçlıların Kudüs'ü zaptı (1099).
15 Temmuz    Türkiye, İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya Arasında, (Osmanlıların Mısır'ı veraset, Suriye'yi kaydı hayat şartıyla Mehmet Ali Paşa'ya vermesi) Londra Mukavelesi imzalandı (1840).
18 Temmuz    Büyük Millet Meclisi'nin, Misaki Milli Üzerine yemin etmesi (1920).
18 Temmuz    Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı (1930).
20 Temmuz    Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlaması (1974).
20 Temmuz    Millet Partisi kuruldu (1948).
20 Temmuz    Kuruluş Yasası 4 Temmuz 1972'de çıkarılan, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı kuruldu (1972).
20 Temmuz    Timur ile Yıldırım Bayezit arasında "Ankara Meydan Muharebesi" (1402).
20 Temmuz    Montreux Boğazlar Antlaşması'nın imzalanması (1936).
21 Temmuz    Osmanlı Devleti İle Rusya arasında Pasarofça Antlaşması'nın imzalanması (1717).
21 Temmuz    İnsanoğlu Ay'a ayak bastı (1969).
22 Temmuz    Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Prut Barış Antlaşması'nın imzalanması (1711).
23 Temmuz    Erzurum Kongresi (1919).
23 Temmuz    Hatay'ın Anavatan'a katılışı (1939).
23 Temmuz    İkinci Meşrutiyet'in ilanı (1908).
24 Temmuz    Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması (1923).
24 Temmuz    Babaeski'nin düşman istilasına uğraması (1920).
24 Temmuz    Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun kuruluşu (1963).
28 Temmuz    Kore'de savaşın sona ermesi (1953).
28 Temmuz    Birinci Cihan Harbi'nin başlaması (1914).
28 Temmuz    II. Mahmut'un tahta çıkarılması (1808).
29 Temmuz    Sultan IV. Mustafa'nın, III. Selim'i öldürtmesi (1808).
29 Temmuz    İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Ordusu'nun Osmanlı Ordusu'nu kesin bir yenilgiye uğratması (1832).
31 Temmuz    Piyale Paşa'nın Cerbe'yi ele geçirmesi (1560).
31 Temmuz    İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilmesi (1922).

AĞUSTOS AYI

1 Ağustos    Kıbrıs Adası'nın fethi (1571).
1 Ağustos    Helsinki Nihai Senedi (1975).
1 Ağustos    Almanya'nın, Rusya'ya harp ilan etmesi (1914).
2 Ağustos    I. Dünya Savaşı'na girmek için Türkiye'nin seferberlik ilan etmesi (1914).
2 Ağustos    Irak'ın, Kuveyt'i işgali (1990).
2 Ağustos    Türkiye'nin; İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önerisi üzerine, Almanya ile siyasal ve ekonomik ilişkilerini kesmesi (1944).
2 Ağustos    Türkiye ile Almanya Arasında İttifak Antlaşması (1914).
4 Ağustos    Enver Paşa'nın Türkistan'da şehit edilmesi (1922).
4 Ağustos    I. Dünya Savaşı'nın başlaması (1914).
5 Ağustos    Mustafa Kemal Paşa'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları'na başkumandan oluşu (1921).
6 Ağustos    Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın, Dumlupınar Savaşı öncesinde cepheye hareket etmesi (1922).
6 Ağustos    II. Dünya Savaşı'nda, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Japonya'nın Hiroşima şehrine ilk atom bombasının atılışı (1945).
7 Ağustos    SSCB'nin, Türkiye'den Boğazlar Statüsü'nün değiştirilmesini istemesi, Türkiye'nin reddedişi (1946).
7 Ağustos    IV. Mehmet'in saltanat tahtına oturması (1648).
8 Ağustos    Ruslarla Kalas Mütarekesi'nin imzalanması (1791).
8 Ağustos    Türk jetlerinin Kıbrıs'ı bombardımanı ve Yüzbaşı Cengiz Topel'in uçağı ile düşerek şehit oluşu (1964).
8 Ağustos    İran-Irak savaşında ateşkes (1988).
9 Ağustos    Türkiye -Yugoslavya -Yunanistan arasında İttifak Antlaşması (Balkan Paktı, 1954).
9 Ağustos    Nagazaki'ye ikinci atom bombasının atılışı (1945).
9 Ağustos    I. Dünya Savaşı�nda, 1. Anafartalar Zaferi (1915).
10 Ağustos    Sevr Antlaşması'nın imzalanışı (1920).
10 Ağustos    Denizcilik Bankası TAO kuruldu (1951).
11 Ağustos    Otlukbeli Savaşı (1473).
11 Ağustos    I. Dünya Savaşı'nda, Alman Göbel (Yavuz) ve Breslav (Midilli) zırhlılarının Türk sularına sığınmaları (1914).
11 Ağustos    II. Dünya Savaşı'nda, Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim oluşu (1945).
12 Ağustos    Türkiye'de çoğulcu bir demokrasi denemesi için Fethi (Okyar) Bey'in "Serbest Fırka"yı kurması; olumlu sonuç vermeyince 17 Kasım'da kapatılmıştır (1928).
13 Ağustos    Mustafa Kemal'in, yeniden, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi (1923).
13 Ağustos    Berlin'de "Utanç Duvarı"nın yapılışı (1961).
14 Ağustos    Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nün (SEKA) kuruluşu (1934).
14 Ağustos    İkinci Kıbrıs Harekatı (1974).
14 Ağustos    Süleymaniye Camisi'nin açılış töreni (1556).
15 Ağustos    Süveyş Kanalı�nın büyük bir törenle işletmeye açılması (1869).
16 Ağustos    Milli Kütüphane hizmete açıldı (1948).
16 Ağustos    Kıbrıs'ın, bağımsız bir cumhuriyet oluşu (1960).
16 Ağustos    4 Ekim 1961'de kurulan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası çıkartıldı (1961).
17 Ağustos    Kocaeli merkez olmak üzere İstanbul, Adapazarı, Yalova, Bolu ve Eskişehir'de sabah saat 03.02'de 7.4 şiddetinde meydana gelen depremde 14.095 kişi öldü, 27.234 kişi yaralandı (1999).
19 Ağustos    Süleyman Necati Güneri`nin "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi"ne genel müdür oluşu (1920).
21 Ağustos    I. Dünya Savaşı'nda, 2. Anafartalar Zaferi (1915).
23 Ağustos    I. Selim'in, Çaldıran'da Şah İsmail'i yenmesi (1514).
23 Ağustos    Sultan II. Mustafa'nın yerine kardeşi Şehzade Ahmet (III. Ahmet)'in tahta çıkarılması (1703).
23 Ağustos    Lozan Barış Antlaşması'nın Büyük Millet Meclisi'nce onaylanması (1923).
23 Ağustos    Atatürk'ün Kastamonu'ya gelip, şapka ve kıyafet devrimini başlatması (1925).
24 Ağustos    I. Selim'in, Mercidabık'ta Memlükleri yenmesi (1516).
24 Ağustos    Osmanlı Hükümeti'nin, Palmer ve Goloschimid şirketleriyle bir sözleşme imzalayıp borç para alması (1851).
24 Ağustos    NATO'nun yürürlüğe girmesi (1949).
26 Ağustos    Büyük Taarruz'un başlaması (1922).
26 Ağustos    Malazgirt Zaferi (1071).
26 Ağustos    İş Bankası'nın kuruluşu (1924).
28 Ağustos    Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu (1952).
29 Ağustos    Mohaç Meydan Savaşı (1526).
30 Ağustos    Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması (1922).

EYLÜL AYI

1 Eylül    Ankara'da "Musiki Muallim Mektebi" kuruldu (1924).
1 Eylül    Almanya'nın Polonya'ya saldırması, 2. Dünya Savaşı (1939).
1 Eylül    Kaddafi'nin Libya'da askeri bir darbeyle Kral İdris'i devirmesi (1969).
1 Eylül    I. Tıp Kongresi Ankara'da toplandı (1925).
2 Eylül    Osmanlı Hükümeti'nin tarihinde ilk kez Fransa'ya savaş ilan etmesi (1798).
2 Eylül    Kösem Sultan'ın öldürülmesi (1651).
2 Eylül    Kurtuluş Savaşı'nda Yunan Orduları Başkomutanı General Trikopis'in esir düşmesi (1922).
2 Eylül    Tokyo Körfezi'nde, demirli Missouri zırhlısında başbakan Suziki'nin, Japonya'nın yönetimini Mac Arthur'a devrini öngören anlaşmayı imzalaması. Başkan Turuman'ın zaferi ilan edişi ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonu (1945).
3 Eylül    İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya savaş açması (1939).
3-8 Eylül    Müttefiklerin, İtalya'yı istilası üzerine İtalya'nın koşulsuz teslim olması (1943).
4 Eylül    Sivas Kongresi�nin toplanması (1919).
4 Eylül    Atom Enerjisi Komisyonu kuruldu (1956).
5 Eylül    Kızılay- Kızılhaç- Kızılarslan ve Güneş Dernekleri Lig Birliği'nin kuruluşu (1919).
6 Eylül    I. Süleyman'ın (Kanuni) Zigetvar dolaylarında ölümü (1566).
6 Eylül    Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kuruldu (1938).
8 Eylül    Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa Devletleri arasında İstanbul Protokolü'nün imzalanması (1862).
8 Eylül    I. Süleyman'ın, Budapeşte'yi fethi (1529).
9 Eylül    Halk Fırkası Tüzüğü'nün Büyük Millet Meclisi'nce tartışılarak onaylanması (1923).
9 Eylül    Kuzey Kore'nin bağımsızlık ilanı (1948).
10 Eylül    IV. Murat'ın tahta çıkışı (1623).
11 Eylül    Mustafa Kemal'in Halk Fırkası Başkanlığı'na seçilmesi (1923).
11 Eylül    Macaristan'da Budin'in fethi (1526).
11 Eylül    ABD'de, Dünya Ticaret Merkezi ve Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) uçaklarla terörist saldırılar yapıldı (2001).
12 Eylül    Silahlı Kuvvetlerin emir komuta zinciri içinde yönetime el koyması (1980).
13 Eylül    Sakarya Zaferi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921).
14 Eylül    Ruslarla, Edirne Antlaşması'nın imzalanması (1829).
15 Eylül    Seçimleri kazanan Konrad Adenauer'in Federal Almanya�nın ilk şansölyesi olması (1949).
17 Eylül    Türkiye-Litvanya arasında dostluk anlaşmasının Moskova'da imzalanması (1930).
17 Eylül    Türkiye'nin üç yıl için MC Konseyi'ne üye seçilmesi (1934).
18 Eylül    Sovyetler Birliği'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi (1934).
18 Eylül    Pakistan'ın kurucusu M. Ali Cinnah'ın ölümü (1948).
18 Eylül    Camp David (ABD)`de, Mısır-İsrail (Sedat - Begin) zirvesi (1978).
18 Eylül    Sakarya Savaşı sonrası Mustafa Kemal'in Ankara'ya dönmesi (1921).
19 Eylül    Sakarya Savaşı sonrası, TBMM'nin Mustafa Kemal Paşa'ya "Mareşal" rütbesiyle "Gazi" unvanını verişi (1921).
19 Eylül    Türkiye - İsviçre Dostluk Antlaşması'nın Cenevre'de imzalanması (1925).
20 Eylül    Başbakan İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü'nün, Sofya'yı ziyareti ve 1929 Tarafsızlık Antlaşması'nın uzatılması (1933).
22 Eylül    Yavuz Sultan Selim'in ölümü (1520).
22 Eylül    Ankara Fen Fakültesi kuruldu (1943).
23 Eylül    İtalya'nın, Türk - İtalyan antlaşmasına benzer bir antlaşmayı Yunanistan ile imzalaması (1928).
24 Eylül    II. Selim'in tahta çıkışı (1566).
24 Eylül    İran-Irak Savaşı'nın başlaması (1980).
25 Eylül    Yıldırım Bayezit'ın Niğbolu Zaferi (1396).
25 Eylül    Şehzade Bayezit'in idamı (1561).
26 Eylül    Türk Dil Kurultayı'nın toplanması (1932).
27 Eylül    Yunan Kralı Konstantin'in tahtını bırakması (1922).
27 Eylül    Türkiye-İspanya Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı (1924).
28 Eylül    Preveze Deniz Zaferi (1538).
29 Eylül    İnebahtı Kalesi'nin fethi (1499).
29 Eylül    Sovyetler Birliği'nin, Yugoslavya'ya girişi (1944).
30 Eylül    Sokollu Mehmet Paşa'nın ölümü (1579).
30 Eylül    I. Süleyman'ın tahta geçmesi (1520).
30 Eylül    Mevlana'nın doğumu (1207).
30 Eylül    Oruç Reis'in Cezayir Zaferi (1517).
30 Eylül    Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşu (1960).
30 Eylül    Damat Ferit'in istifası (1919).

EKİM AYI

1 Ekim    I. Mahmut'un tahta çıkışı (1730).
1 Ekim    Hava Harp Okulu'nun açılışı (1951).
1 Ekim    Mao'nun, Çin'de, iç savaşı kazandıktan sonra kurduğu "Çin Halk Cumhuriyeti" nin ilk başkanı seçilmesi (1949).
1 Ekim    Et ve Balık Ürünleri A.Ş.�nin kuruluşu (1952).
2 Ekim    İstanbul'un Müttefik Kuvvetlerince boşaltılması (1923).
3 Ekim    İki Almanya'nın birleşmesi (1990).
3 Ekim    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kuruluşu (1931).
5 Ekim    Mustafa Kemal'in, Ankara'nın onursal hemşehriliğini kabul etmesi (1922).
5 Ekim    Başbakan İsmet (İnönü) Paşa ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras)'ın, Yunanistan'ı ziyaretleri sırasında 1930 Türk - Yunan Dostluk Antlaşması'nın yürürlüğe konulması (1931).
5 Ekim    Iğdır Soykırım Anıt ve Müzesi�nin açılışı (2000)
6 Ekim    Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birliklerinin İstanbul'a girmesi. İstanbul'un kurtuluşu (1923).
6 Ekim    Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın bir suikast sonucu öldürülmesi (1981).
6 Ekim    1. Balkan Konferansı'nın Atina'da toplanması (1930).
7 Ekim    İnebahtı Deniz Savaşı (1571).
7 Ekim    Türkiye�nin, Atina Basın Müşavirliği Basın Ateşe Yardımcısı Çetin Görgü, evinden işine giderken silahlı saldırı sonucu şehit edildi (1991).
7 Ekim    ABD ve İngiltere, Afganistan�a �Sürekli Özgürlük� adında askeri harekat başlattı (2001).
8 Ekim    Balkan Savaşı'nın başlaması (1912).
8 Ekim    İstanbul'da Yahudi ve Ermeni ruhani başkanlarının, Lozan Antlaşması'nın, azınlıkların korunmasıyla ilgili hükümlerinin tanıdığı haklardan vazgeçerek, Türk toplumu içinde Türk yasalarıyla yaşamak istediklerini açıklamaları (7 Ocak 1926�da ise Rum Topluluğu aynı açıklamayı yapmıştır) (1925).
9 Ekim    Anıtkabir'in temel atma töreni (1944).
11 Ekim    Milli Selamet Partisi kuruldu (1972).
11 Ekim    Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması (1922).
11 Ekim    Türkiye - Çekoslovakya Dostluk Antlaşması'nın Ankara'da imzalanması (1924).
11 Ekim    TBMM yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın ilk kutlama töreni burada yapıldı (1924).
13 Ekim    Ankara'nın başkent olmasına ilişkin önergenin Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi (1923).
14 Ekim    Nizam-ı Cedid'in, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruluşu (1808).
15 Ekim    Atatürk'ün tarihi "Nutuk" unu okumaya başlaması (1927).
15 Ekim    Türkiye'de yeni anayasaya göre ilk meclis ve senato seçimlerinin yapılması (1961).
17-19 Ekim    Kosova Savaşı (1448).
17 Ekim    Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol, Londra'da imzalandı (1951).
17 Ekim    İlk Türk Tugayı'nın Kore'ye çıkışı (1950).
18 Ekim    Türkiye Komünist Fırkasının Ankara'da resmen kurulması (1920).
18 Ekim    Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması'nın Ankara�da imzalanması (1925).
19 Ekim    Ankara Tıp Fakültesi'nin açılışı (1945).
19 Ekim    II. Murat'ın Kosova Zaferi (1448).
19 Ekim    Türk - İngiliz - Fransız üçlü ittifakının Ankara'da imzalanması (1939).
20 Ekim    Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında "Ankara Antlaşması"nın imzalanması (1921).
20 Ekim    Yunanistan'ın, NATO askeri kanadına yeniden dönüşü (1980).
21 Ekim    İstanbul'da, Damat Ferit Paşa'nın çekilmesi ve Tevfik Paşa'nın (son) sadrazam oluşu (1920).
22 Ekim    1. Haçova Savaşı (1596).
22 Ekim    Viyana elçimiz Daniş Tunagil'in Ermeni Teröristler tarafından şehit edilişi (1975).
23 Ekim    Almanya'nın NATO'ya girişiyle ilgili Paris Antlaşması (1954).
24 Ekim    I. Belediyeler Kongresi başladı (1935).
24 Ekim    Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluşu (1945).
25 Ekim    SSCB'nin Birleşmiş Milletler'de Kars ve Ardahan'ı talep edişi (1947).
25 Ekim    Ziya Gökalp'in ölümü (1924).
25 Ekim    Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'e alınışı (1971).
26 Ekim    Balkan Misakı'nın kabulü (1932).
26 Ekim    İsmet (İnönü) Paşa'nın Lozan Konferansı'ndan önce, Dışişleri Bakanlığı'na atanması (1922).
26 Ekim    Kuzey Atlantik Konseyi'nin NATO Karargahı'nı Brüksel'e taşımayı kararlaştırması (1966).
26 Ekim    İsrail ile Ürdün arasında 46 yıllık savaşa son veren tarihi barış anlaşması. Böylelikle, İsrail ile barışan ikinci Arap ülkesi Ürdün oldu (1994).
27 Ekim    Müttefiklerin Ankara ve İstanbul hükümetlerine Lozan'da konferans toplanması çağrısı yapması (1922).
27 Ekim    Paris büyükelçimiz İsmail Erez ve şoförünün Ermeni Teröristler tarafından şehit edilişi (1975).
28 Ekim    Türkiye ile Sırp-Hırvat ve Sloven Devleti arasında dostluk antlaşmasının Ankara'da imzalanması (1925).
28 Ekim    Gazi Mustafa Kemal'in cumhuriyeti ilan edeceğini, Çankaya'da yakın arkadaşlarına açıklaması (1923).
29 Ekim    Cumhuriyet'in ilanı (1923).
29 Ekim    Atatürk'ün cumhurbaşkanı seçilmesi (1923).
29 Ekim    Milletler Cemiyeti Konseyi'nin, Türk - Irak sınırını Musul'u, Irak'a bırakacak biçimde saptaması (1924).
30 Ekim    Sultan III.Osman'ın ölümü ve III.Mustafa'nın tahta çıkması (1757).
30 Ekim    Mondros Antlaşması (1918).
30 Ekim    İsmet (İnönü) Paşa'nın cumhuriyetin ilk başbakanı oluşu (1923).

KASIM AYI

1 Kasım    Cezayir'de bağımsızlık savaşı (1954).
1 Kasım    Yeni Türk harflerinin kabulü (1928).
2 Kasım    İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME)`nin Kuruluşu (1960).
3 Kasım    Gülhane Hattı Hümayunu ile Tanzimat Devri' nin başlayışı (1839).
3 Kasım    Çubuk Barajı açıldı (1936).
3 Kasım    Musul'un Türk topraklarından ayrılışı (1918).
4 Kasım    UNESCO'nun Kuruluşu (1946).
4 Kasım    Sovyetlerin Budapeşte'ye müdahalesi ve işgali (1956).
5 Kasım    İsmet Paşa başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Delegasyonu�nun, Ankara'dan, Lozan görüşmelerine katılmak üzere hareket etmesi (1922).
6 Kasım    Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP)`nın kuruluşu (1989).
9 Kasım    Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan GAP'ın, Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci halkasını oluşturan Urfa T1 Sulama Tüneli, törenle açılarak Harran'a su bırakıldı (1994).
10 Kasım    Halk Fırkasının adı, "Cumhuriyet Halk Fırkası" olarak değiştirildi (1924).
10 Kasım    Atatürk'ün ölümü (1938).
10 Kasım    Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakli (1953).
10 Kasım    Tudor Jivkov'un istifa etmek zorunda kalışı (1989).
11 Kasım    Birinci Dünya Savaşı'nın sonu (1918).
11 Kasım    4305 Sayılı Varlık Vergisi Yasası kabul edildi (1942).
11 Kasım    Türkiye Kalkınma Bankası'nın kuruluşu (1975).
12 Kasım    Plevne Müdafaası (1887).
12 Kasım    Düzce'de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (1999).
13 Kasım    Birinci Dünya Savaşı sonu. İtilaf Devletleri Donanması'nın İstanbul'a girişi (1918).
13 Kasım    Suriye'de Savunma Bakanı General Hafız Esad'ın yönetime el koyması (1970).
13 Kasım    PKK`nın başı Abdullah Öcalan, İtalya`nın başkenti Roma`da yakalandı (1998).
14 Kasım    Telsiz Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu (1983).
15 Kasım    Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kuruluşu (1956).
16 Kasım    Süveyş Kanalı'nın açılışı (1869).
17 Kasım    Ankara'da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Kurulan ilk muhalefet partisidir (1924).
17 Kasım    Son padişah Vahdettin'in Türkiye`den ayrılışı (1922).
17 Kasım    Güney Afrika siyasi liderleri, ırk ayrımına son veren yeni anayasayı kabul ettiler (1993).
18 Kasım    Büyük Millet Meclisi'nin Abdülmecit Efendi'yi halifeliğe seçmesi (1922).
18 Kasım    Erciyes Üniversitesi'nin kuruluşu (1978).
19 Kasım    Atatürk'ün naaşının İstanbul'dan Ankara'ya götürülmesi (1938).
19 Kasım    İstanbul Radyosu'nun hizmete girişi (1949).
19 Kasım    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK)'nın toplanması, Paris Sözleşmesi'nin imzalanması (1990).
20 Kasım    Ziraat Bankası�nın kuruluşu. Mithat Paşa tarafından, bugünkü Ziraat Bankası�nın temelini oluşturan �Memleket Sandıkları" kuruldu (1863).
20 Kasım    Halk Fırkası, "Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" örgütünü bünyesi içine aldı (1923).
20 Kasım    Türkiye'de ilk koalisyon hükümetinin İsmet İnönü tarafından AP ve CHP'li bakanlarla kuruluşu (1961).
20 Kasım    Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulü (1989).
21 Kasım    Atatürk'ün naaşının Ankara Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuşu (1938).
22 Kasım    Sultan I. Ahmet'in ölümü; I. Mustafa'nın sultan ilan edilmesi (1617).
22 Kasım    Kennedy'nin öldürülmesi (1963).
23 Kasım    Cumhuriyet tarihinin ilk çerçeve özelleştirme yasası, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (1994).
24 Kasım    Ankara Zafer Anıtı'nın açılışı (1927).
24 Kasım    Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadının verilişi (1934).
24 Kasım    Sürgünde bağımsız Filistin Devleti'nin kuruluşu (1988).
25 Kasım    Şapka giyilmesi hakkında kanunun kabulü (1925).
25 Kasım    İsmet Paşa'nın "İnönü" soyadını alışı (1934).
25 Kasım    Bakanlıklar arası ekonomik kurul kuruluş kararnamesi çıkarıldı (1964).
26 Kasım    Lakap ve unvanların kaldırılışı (1934).
27 Kasım    Kore'de, Kunuri Savaşı'nın başlaması (1950).
30 Kasım    Anadolu Üniversitesi'nin kuruluşu (1973).
30 Kasım    Çukurova Üniversitesi'nin kuruluşu (1973).
30 Kasım    Dicle Üniversitesi'nin kuruluşu (1973).

ARALIK AYI

1 Aralık    Türk Askerlerinin Kore'de Kunuri Zaferi (1950).
2 Aralık    Namık Kemal'in ölümü (1888).
3 Aralık    Sultan II. Selim'in ölümü (1574).
3 Aralık    Kıyafet Kanunu'nun kabulü (1934).
3 Aralık    BM Kuvvetleri'nin Kore'den çekilmeye başlaması (1950).
3 Aralık    Pakistan - Hindistan savaşı (1971).
4 Aralık    İnönü, Churchill ve Roosevelt'in Kahire Konferansı (1934).
5 Aralık    Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınması (1934).
7 Aralık    2. Dünya Savaşı'nda Japonlar'ın Pearl Harbour baskını (1941).
8 Aralık    Amerika'nın, Japonya'ya savaş ilan etmesi (1941).
9 Aralık    Kudüs'ün elimizden çıkışı (1917).
10 Aralık    İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yayınlanması (1948).
10 Aralık    Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti arasında Ankara'da "Dostluk Antlaşması" imzalandı (1923).
11 Aralık    MGK Genel Sekreterliği kuruldu (1962).
11 Aralık    Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü (1993).
12 Aralık    Etiyopya ile Eritre arasında 2 Yıl süren savaşa son veren barış antlaşması, Eritre Devlet Başkanı İssaias Afevorki ve Etiyopya Devlet Başkanı Meles Zenavi tarafından Cezayir�de imzalandı (2000).
14 Aralık    George Washington'un ölümü (1799).
14 Aralık    Şili'de ilk demokratik seçimler (1989).
15 Aralık    2. Sultan Selim'in ölümü (1574).
16 Aralık    Londra Konferansı, Dört Büyükler Almanya konusunda uzlaşamadılar (1947).
17 Aralık    Pakistan'ın, Hindistan'a karşı yenilgisi ve ateşkes (1971).
18 Aralık    Demokratik Parti kuruldu. Kurucuları Ferruh Bozbeyli, Saadettin Bilgiç, Talat Asal ve Yüksel Menderes idi (1970).
19 Aralık    Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin, Sivas'tan Ankara'ya hareketi (1919).
20 Aralık    Brüksel Paktı İstişare Konseyi'nin Batı Birliği Askeri Organizasyonu NATO'ya katılmasını kararlaştırması (1950).
20 Aralık    1954 seçimlerinden sonra bazı milletvekilleri DP'den ayrılarak "Hürriyet Partisi"ni kurdular (1955).
21 Aralık    III. Murat'ın tahta çıkışı (1574).
21 Aralık    Doğu Berlin'de iki Almanya arasında "Temel Anlaşma" imzalanması (1972).
21 Aralık    Cenevre'de Orta Doğu Konferansı (1973).
21 Aralık    Sovyetler'in Afganistan'ı işgali (1979).
21 Aralık    ABD'nin Panama'yı işgali (1989).
22 Aralık    I. Ahmet'in tahta çıkması (1603).
22 Aralık    Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu (1962).
23 Aralık    I. Meşrutiyet'in ilanı (1876).
23 Aralık    Menemen'de Öğretmen Kubilay'ın şehit edilmesi (1930).
25 Aralık    Türkiye Cumhuriyeti`nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölümü (1973).
26 Aralık    Uluslararası takvim ve saatin kabulü (1925).
27 Aralık    İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümü (1936).
27 Aralık    Eski başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu'nun ölümü (1953).
27 Aralık    Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Ankara'ya gelişleri (1919).
28 Aralık    Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Anıtkabir'e, Atatürk'ün karşısında hazırlanan yere gömüldü (1973).
29 Aralık    İsmet Paşa'nın emri altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem'in, Kütahya'da, milli kuvvetlere karşı saldırıya geçmesi (1920).
30 Aralık    Gülhane Askeri Tıp Okulu'nun açılışı (1898).
30 Aralık    Mustafa Kemal'in, Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi'ne buyruk vermesi (1920).

Okunma 2931 kez Son Düzenlenme Pazar, 04 Ekim 2015 07:33

gokce web reklam

gzlc logoCopyright © 2012 - 2019 www.güzelçamlı.com

Türkiye'nin Göz Bebeği Güzelçamlı'nın ilk ve tek portalı...

gokcelogo